ALLMÄNT: Du och vandrarhemmet kan själva komma överens om villkoren för bokningen.
Om ingen speciell överenskommelse gjorts gäller nedanstående regler.
BOKNINGEN är bindande både för beställare och vandrarhemmet i och med att den bekräftats.
Bekräftelse kan ske muntligen eller skriftligen. Om avtal skett per telefon gäller detta som bekräftelse. Vid bokning skall namn, adress och telefonnummer lämnas, samt uppgift om antal personer, ankomst- och avresedatum. Ankomsttiden är enligt överenskommelse från ca kl 16.00. Mot en mindre tilläggskostnad kan rummet i vissa fall få disponeras tidigare.
E-POST: Bokning via e-post ska alltid åtföljas av en bekräftelse från vandrarhemmet för att vara giltig.
AVBESTÄLLNING OCH UTEBLIVEN ANKOMST: Avbeställning ska ske senast det datum
och klockslag som anges i bokningsbekräftelsen eller som överenskommits i samband med bokningen. Avbokar man senare debiteras kostnaden för bokningen med avdrag för eventuell uthyrning till annan gäst. Detta gäller även vid utebliven ankomst.
AVRESA FÖRE DEN AVTALADE TIDENS UTGÅNG: Har du beställt för en viss tid men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning.
BETALNING: Sker senast vid ankomsten. Bokningsavgift/förskottsbetalning kan förekomma. Vid eventuell efterfakturering tillkommer fakturaavgift. Betalningsvillkor 10 dagar. Avgift för eventuell betalningspåminnelse tillkommer.
SKADA: Vandrarhemmet ansvarar för dig och dina ägodelar endast om skada vållats av vandrarhemmets personal.
ANSVAR: Gästen ansvarar själv för skada som han eller hans gäster vållar inom vandrarhemmet.
HUSDJUR: Det är endast tillåtet att medföra husdjur i för ändamålet reserverat rum..
RÖKNING : Rökning är inte tillåten inom vandrarhemmets område. Vid överträdelse av rökförbud har vandrarhemmet rätt att ta ut en avgift som ersättning för saneringsåtgärder, extra tvätt etc.
SKOR INOMHUS: Det är inte tillåtet att använda skor inomhus. Vandrarhemmet tillhandahåller mjuka tofflor att låna.

Vandrarhemmet har rätt att, utan kompensation för gästen, avvisa gäster som bryter mot vandrarhemmets trivselregler eller på annat sätt stör lugn och ordning.